W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Dopisanie do rejestru wyborców

Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21
tel. 76 3070568, 76 3070572, 76 3070562, 76 3070570, 76 3070616, 76 3070581

Dotyczy wyborców:
-  stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
-  nigdzie nie zamieszkałych przebywających na obszarze gminy,
- stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców", (wniosek do pobrania w załączniku)
- wypełniona „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców" (deklaracja do pobrania w załączniku)
- kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY SKARBOWE:
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby składającej wymieniony wniosek wydaje Prezydent Miasta Lubina w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.
Organ Gminy przed wydaniem decyzji  o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. Należy zatem dołączyć dokument lub dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania na teranie Gminy Miejskiej Lubin, np. tytuł prawny do lokalu, umowa najmu lokalu, faktury/rachunki otrzymane z tytułu zużycia mediów w zajmowanym lokalu, umowa o pracę, potwierdzenie rozliczenia podatkowego, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Lubinie lub inne dokumenty potwierdzające związek z adresem zamieszkania.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Skargę na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Lubinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

INNE INFORMACJE:
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerami telefonów: 76 3070568, 76 3070572, 76 3070562, 76 3070570, 76 3070616, 76 3070581

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania d rejestru wyborców

Załączniki:

Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 12:30
Liczba pobrań: 8
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 12:30
Liczba pobrań: 7
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 12:30
Liczba pobrań: 8
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 12:30
Liczba pobrań: 8
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 12:30
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2022 14:49
Liczba wyświetleń: 34