W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Lubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-08 12:31:06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów;
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Lubinie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Przyszlak. Kontakt: tprzyszlak@um.lubin.pl, tel. 76 307 0477. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Lubinie jest Tomasz Przyszlak, tprzyszlak@um.lubin.pl, tel.76 307 0477.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie dostępne jest od ul. Jana Kilińskiego wejście główne po schodach posiadające dwie poręcze przyścienne na zewnątrz budynku jak również w korytarzu wewnątrz budynku. Wejście usytuowane jest obok pełniącego dyżur portiera. Od strony ul. Michała Drzymały znajdują się odpowiednio oznakowane dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla samochodów dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku Urzędu bezpośrednio z poziomu chodnika od ul. Michała Drzymały znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych z możliwością dojazdu wózkiem inwalidzkim na trzy kondygnacje. Korytarze i wejścia-wyjścia z budynku są odpowiednio oznakowane. Budynek Urzędu posiada, oprócz dwóch opisanych wejść, dodatkowo dwa tylne wyjścia ewakuacyjne z parteru na parking samochodowy obok budynku.

Dodatkowe informacje

Koordynatorzy do spraw dostępności architektonicznej w tym drogowej:

  • Magdalena Rosik – Pracownik w Wydziale Infrastruktury, tel. 76 307 0384; e-mail: mrosik@um.lubin.pl
  • Jerzy Morawski – Pracownik w Wydziale Infrastruktury, tel. 76 307 0378; e-mail: jmorawski@um.lubin.pl
  • Paulina Szczygieł-Gowin – Pracownik BHP, tel. 76 307 0641; e-mail: pszczygiel@um.lubin.pl


Koordynator do spraw dostępności cyfrowej:

  • Tomasz Przyszlak – Pracownik w Wydziale Organizacji i Kadr, tel. 76 307 0477; e-mail: tprzyszlak@um.lubin.pl

 

Koordynatorzy do spraw dostępności komunikacyjno – informacyjnej:

  • Magdalena Giemzik – Pracownik w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego, tel. 76 307 0570; e- mail: mgiemzik@um.lubin.pl
  • Łukasz Malinowski – Pracownik w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego, tel. 76 307 0634; e- mail: lmalinowski@um.lubin.pl

 

Koordynator do spraw monitorowania działalności Urzędu Miejskiego w Lubinie w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

  • Piotr Halczak – Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Lubinie, tel. 76 307 0002; e-mail: phalczak@um.lubin.pl

 

art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1062)

 

Zarządzenie P.0050.205.2023 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie: wprowadzenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024.

Odpowiedzialny za treść: Tomasz Przyszlak
Opublikował w BIP: Operator Operator
Data opublikowania: 25.11.2022 20:37
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Tomasz
Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2024 14:46
Liczba wyświetleń: 719