W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21 (parter)
tel. 76 3070616, 76 3070570, 76 3070581
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” lub „Zgłoszenie pobytu stałego” odrębny dla każdej osoby meldującej się ( również dla dziecka), wniosek do pobrania w załączniku
- dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca,
- dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP:
  • paszport,
  • wiza,
  • karta pobytu
  • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.
- akt własności lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.
 
TERMIN DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO:
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 
Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przepis ten stosuje się także do członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159).
 
Cudzoziemiec niewymieniony powyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 
Deklarowany przez cudzoziemca niewymienionego w ust. 1-2a okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
 
Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
 
Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

OPŁATY SKARBOWE:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
- ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego
 
ZAŁĄCZNIKI:
Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Załączniki:

Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 05.01.2022 13:05
Liczba pobrań: 9
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 05.01.2022 13:05
Liczba pobrań: 6
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 05.01.2022 13:05
Liczba pobrań: 6
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 05.01.2022 13:05
Liczba pobrań: 8
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 05.01.2022 13:05
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2022 13:05
Liczba wyświetleń: 44