W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 87.

Lubin, dnia 25.04.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 87

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XLIII/321/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 87 dla terenu ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego ul. Zielonogórskiej na odcinku od Alei Komisji Edukacji Narodowej do ul. Księginickiej, południową granicą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 68 biegnącą wzdłuż ul. Księginickiej do granicy miasta, wschodnią granicą miasta do rzeki Zimnica, wschodnią granicą miasta do ul. Zielonogórskiej; południową granicą działki 360/1 stanowiącej pas drogowy ul. Zielonogórskiej, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z Al. Komisji Edukacji Narodowej, północną granicy działki 360/1 do wschodniej granicy pasa drogowego ul. Zielonogórskiej, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 18 maja 2023 r. na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin lub drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do planu Nr 87” na adres: kontakt@um.lubin.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Lubina informuje, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1, z późn.. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679". Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

  1. dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
  2. pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um.lubin.pl/ w zakładce „Urząd Miejski, Planowanie przestrzenne, Ogłoszenia, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”


Obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 25 kwietnia 2023r. do 18 maja 2023r.   
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 25 kwietnia 2023r.    
Odpowiedzialny za treść: Anna Herbut
Wytworzył: Anna Herbut
Data wytworzenia: 25.04.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 25.04.2023 09:04
Liczba wyświetleń: 91