W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Wróć

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 85 miasta Lubina.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 85 miasta Lubina

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXV/258/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 85 dla terenu ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego ul. Kolejowej na odcinku od Alei Generała Broni Stanisława Maczka do ul. 1 Maja, południową granicą ul. 1 Maja do terenu kolejowego, wschodnią granicą terenu kolejowego od ul. 1 Maja do Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, północno-wschodnią granicą pasa drogowego Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Alei Niepodległości, zachodnią oraz południowo- zachodnią granicą pasa drogowego ul. Mikołaja Kopernika od Alei Niepodległości do skrzyżowania z ul. Odrodzenia, południową granicą pasa drogowego ul. Odrodzenia stanowiącą granicę planu miejscowego Nr 66 do granicy planu miejscowego Nr 66; granicą planu Nr 66 do Potoku Baczyna, północno-zachodnią 
i zachodnią granicą potoku Baczyna do mostu w ciągu Alei Generała Broni Stanisława Maczka, północną granicą pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka od Potoku Baczyna do ul. Kolejowej; zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 85 miasta Lubina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (pod adresem https://bip.um.lubin.pl/artykuly/miejscowe-plany-zagospodarowania przestrzennego).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. w formie jednorazowego zebrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213 o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone  w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres kontakt@um.lubin.pl opatrzone tematem „uwaga do projektu planu nr 85” lub za pomocą formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Lubina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2023 r. Należy wskazać nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Prezydent Miasta Lubina  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo,
 o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um.lubin.pl/ 
w zakładce „Urząd Miejski, Planowanie przestrzenne, Ogłoszenia, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

 

Obwieszczenie zamieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 17 marca 2023 r. do 4 maja 2023 r., 
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w zakładce Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
(pod adresem https://bip.um.lubin.pl/artykuly/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego) w dniu 17 marca 2023 r.

Załączniki:

Tekst uchwały
pdf, 670 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 17.03.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 17.03.2023 13:06
Liczba pobrań: 44
Rysunek planu
pdf, 46.16 MB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 17.03.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 17.03.2023 13:06
Liczba pobrań: 106
Uzasadnienie do uchwały
pdf, 187 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 17.03.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 17.03.2023 13:07
Liczba pobrań: 45
Wzór formularza
doc, 32 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 17.03.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 17.03.2023 13:07
Liczba pobrań: 39
Tekst prognozy
pdf, 238 kB
Odpowiedzialny za treść: Piotr Jendrzejaczyk
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 21.03.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 21.03.2023 11:05
Liczba pobrań: 38
Rysunek prognozy
pdf, 52.66 MB
Odpowiedzialny za treść: Piotr Jendrzejaczyk
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 21.03.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 21.03.2023 11:05
Liczba pobrań: 46
Odpowiedzialny za treść: Piotr Jendrzejaczyk
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 17.03.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 17.03.2023 13:08
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 11:06
Liczba wyświetleń: 157