W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym – tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 888)
Aktualne stawki: link
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- wypełniony formularz IL-1 – informacja o gruntach
- wypełniony załącznik ZIL- 1 w przypadku przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu
- wypełniony załącznik ZIL-2 w przypadku przedmiotów opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
- wypełniony załącznik ZIL-3 dane pozostałych właścicieli
Formularze do pobrania: link
 
II. OPŁATY
bez opłat
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI
- wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy w terminie
30 dni,
- 60 dni - sprawy bardziej skomplikowane.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie

V. TRYB ODWOŁAWCZY
- odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

VI. UWAGI
- Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
- Podatek leśny od 1ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
- Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru (informacja w sprawie podatku leśnego, oświadczenie), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
- Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Nie zgłoszenie lasu do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
 
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Wrocław, wskazany w decyzji wymiarowej.
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 09:27
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 25.09.2020 10:42
Liczba wyświetleń: 70