W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Wróć

Zajęcie pasa drogowego - Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego (umieszczenie reklamy)

Podstawa prawna: art. 40 ust. 4 i 6 i art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1 i §10a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 1986r. Nr 86 poz. 33; z późn. zm.), Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie nr L/388/14 z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego”
  (wniosek do pobrania w załączniku)
2. Załączniki:

a) mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z trwale zaznaczoną lokalizacją reklamy wraz z podaniem nr działki i obrębu oraz z naniesionym stanem władania
i z wykreślonymi liniami regulacyjnymi drogi uzyskana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Lubinie, ul. Słowiańska 2,
b) projekt reklamy, w tym:
- projekt techniczny nośnika
- projekt graficzny reklamy właściwej
- projekt elektryczny wraz z warunkami przyłącza - w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej
c) kopię wypisu z rejestru handlowego Sądu Gospodarczego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgodę wszystkich współwłaścicieli w przypadku spółki cywilnej.


II. OPŁATY
1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy umieszczone przy drogach powiatowych
Opłata
Strefy
centrum
przyległa do centrum
pozostała
zł/m2/dzień
 
 
 
 

2. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy umieszczone przy drogach gminnych

Opłata
Strefy
centrum
przyległa do centrum
pozostała
zł/m2/dzień
 
 
 

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

IV. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Zarządca drogi przed udzieleniem zezwolenia wydaje opinię w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego, w której określa warunki i terminy zajęcia pasa.
3. Zajmujący pas drogowy po otrzymaniu pozytywnej opinii o której mowa w pkt 2, jest obowiązany na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa przedstawić zarządcy drogi wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego.
4. Zarządca drogi po otrzymaniu wniosku wymienionego w pkt 3 wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
5. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam zarządca drogi pobiera opłatę odpowiadającą iloczynowi powierzchni pasa drogowego zajętego przez powierzchnię reklamy, liczby dni zajęcia pasa drogowego określonych w zezwoleniu oraz stawki opłat.
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Infrastruktury. Miejsce załatwienia sprawy: pok.222, II piętro, tel. 74-68-103.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. UWAGI
1. Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty (§11 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych).
2. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Załączniki:

Pobierz wniosek w .pdf
pdf, 57 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 10:02
Liczba pobrań: 84
Pobierz wniosek w .rtf
rtf, 18 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 10:02
Liczba pobrań: 56
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 10:02
Liczba pobrań: 40
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 10:02
Liczba pobrań: 38
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 10:02
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 06.10.2020 11:04
Liczba wyświetleń: 182