W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Wróć

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.

Lubin, dnia 19.05.2022r.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
 
     Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina w dniach od 26.05.2022r. do 15.06.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w pok. 213 w godzinach od 10.00 do 14.00.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.06.2022r. w Urzędzie Miejskim w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w pok. 201 o godz. 10.00.
     Zgodnie z art. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Lubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.07.2022r.
      Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 26.05.2022r. do 15.06.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w pok. 213 w godzinach od 10.00 do 14.00, z ww. projektem zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz jego dokumentacją w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do 6.07.2022r. w formie:
  1. pisemnej do Prezydenta Miasta Lubina, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone tematem „Studium-zmian” na adres: pjendrzejaczyk@um.lubin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wymieniony projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl.

Prezydent Miasta Lubina

 
 
Prezydent Miasta Lubina informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE z 2016r.  nr 119 str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniach: od 19.05.2022r. do 6.07.2022r.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Tekst studium
pdf, 2.78 MB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 19.05.2022 10:27
Liczba pobrań: 86
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 19.05.2022 10:27
Liczba pobrań: 89
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 19.05.2022 10:27
Liczba pobrań: 88
Prognoza
pdf, 839 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 19.05.2022 10:27
Liczba pobrań: 77
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 19.05.2022 10:27
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2022 10:27
Liczba wyświetleń: 255