W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania (wpis do rejestru wyborców)

Miejsce: 
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21
tel. 76 3070568, 76 3070572, 76 3070562, 76 3070570, 76 3070616, 76 3070581
Dotyczy wyborców:
- stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
- stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy,
- nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełniony "Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania", (wniosek do pobrania w załączniku).

OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57). 
     
Decyzję o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania osoby składającej wymieniony wniosek wydaje Prezydent Miasta Lubina w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Organ Gminy przed wydaniem decyzji  o ujęciu w stałym obwodzie głosowania jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. Należy zatem dołączyć dokument lub dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania na teranie Gminy Miejskiej Lubin, np. tytuł prawny do lokalu, umowa najmu lokalu, faktury/rachunki otrzymane z tytułu zużycia mediów w zajmowanym lokalu, umowa o pracę, potwierdzenie rozliczenia podatkowego, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Lubinie lub inne dokumenty potwierdzające związek z adresem zamieszkania.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały. 

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Skargę na decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wnosi się do Sądu Rejonowego w Lubinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Załączniki:

Wytworzył: Lucyna Bieleń
Data wytworzenia: 24.08.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 24.08.2023 14:16
Liczba pobrań: 36
Wytworzył: Lucyna Bieleń
Data wytworzenia: 24.08.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 12:30
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2023 14:16
Liczba wyświetleń: 226