W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Transport drogowy - Udzielenie/dostosowanie/zmianę treści/wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

UWAGA!
Licencje wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do dnia 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje tracą ważność.
   
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę?
 
Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.
 
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na czas określony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Opłaty (wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji):
  • od 2 lat do 15 lat – 200,00 zł;
  • od 15 lat do 30 lat – 250,00 zł;
  • od 30 lat do 50 lat – 300,00 zł.
 
2. W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:
  • od 2 lat do 15 lat – 20,00 zł;
  • od 15 lat do 30 lat – 25,00 zł;
  • od 30 lat do 50 lat – 30,00 zł.
Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wpis na ten pojazd pobiera się 11 % opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.
 
3. W przypadku dostosowania licencji do wymagań określonych w ustawie, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:
  • od 2 lat do 15 lat – 20,00 zł;
  • od 15 lat do 30 lat – 25,00 zł;
  • od 30 lat do 50 lat – 30,00 zł.
Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o dostosowanie licencji oraz wpis na ten pojazd pobiera się 11 % opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.
 
4. Opłatę za udzielanie/zmianę licencji oraz wydanie wypisu (-ów) uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Lubinie, przed złożeniem wniosku.
 
5. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy obowiązany jest zgłosić na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpi z wnioskiem o zmianę jej treści.
 
6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
7. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina, w terminie 14 dni od dania doręczenia decyzji (licencji).

Załączniki:

Oświadczenie
pdf, 71 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 30.06.2020 14:05
Liczba pobrań: 42
Wniosek
pdf, 75 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 30.06.2020 14:05
Liczba pobrań: 51
Wykaz pojazdów
pdf, 66 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 30.06.2020 14:05
Liczba pobrań: 42
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 30.06.2020 14:05
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2020 14:18
Liczba wyświetleń: 125