W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Wróć

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21 (parter)
tel. 76 3070616, 76 3070570, 76 3070581
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
  • w przypadku zaświadczenia, że o braku/ilości osób zameldowanych - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w szczególności akt notarialny, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
 
KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM / ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ:
Wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców:
Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL:
Dowolny organ gminy wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
OPŁATY SKARBOWE:
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
dokonana w kasie Urzędu – pokój Nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści kieruje się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku lub ilości osób zameldowanych w lokalu

Załączniki:

Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 05.01.2022 13:15
Liczba pobrań: 113
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 05.01.2022 13:15
Liczba pobrań: 73
Wytworzył: Magdalena Giemzik
Data wytworzenia: 01.01.2022
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 05.01.2022 13:15
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2023 10:38
Liczba wyświetleń: 357